Vår historia

Sesab – en ren historia

Sesab etablerades 1981 i Malmö av Sven-Olof Land, tidigare verksam i Västsverige (Trollhättan) i ledande befattningar hos större städentreprenörer. Sven-Olof Land har följt den professionella städningens utveckling sedan mitten på 60-talet och har en väl meriterad erfarenhet av städbranschen.
Efter hand övertygades han om att hemligheten bakom en framgångsrik verksamhet i städbranschen ligger i goda personliga kontakter med kunderna och i en aldrig bristande strävan efter kvalitet, eller som han själv uttrycker det: "gammaldags omsorg".

Det började i Malmö

Sven-Olof Land valde Malmö som bas för sitt nystartade företag, då han var övertygad om att just Örestadsområdet erbjöd ett växande kundunderlag och därmed goda möjligheter till framtida expansion. Från Malmö var det också lätt att nå andra, för verksamheten intressanta delar av Sydsverige.
Att Sven-Olof Land hade rätt i sina antaganden, kan vi konstatera idag. Det lilla familjeföretaget har utvecklats till ett av de mest expansiva sydsvenska serviceföretagen. Sesab har idag ca 350 anställda.

Växer i Syd- och Mellansverige

I juni 2004 förstärkte Sesab sina resurser genom att förvärva LEFA Yttre Miljö AB. LEFA är specialist på service för yttre miljö, som gaturenhållning, maskinsopning, snöröjning och halkbekämpning och är ett av de större företagen inom sitt område.

Sesab samarbetar idag med drygt 600 kontraktskunder i södra Sverige och Västra Götaland och har förutom huvudkontoret i Malmö kontor i Helsingborg, Kristianstad och Göteborg.

Dags för nästa generation

Sesab är ett expansivt företag som utvecklas fortlöpande. Som ett stabilt familjeföretag har vi haft goda möjligheter att skola in och förbereda oss inför vår första generationsväxling. Idag styrs företaget enligt dagens normer med öppenhet, kvalitets- och miljöhänsyn, men också med samma gammaldags omsorg och arbetsglädje som tidigare.