Sesab är en auktoriserad serviceentreprenör

Auktorisationen stärker branschen

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

 

 

 

För Auktorisation krävs bland annat att företaget:

 

  • har F-skattesedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret
  • inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten
  • har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket
  • är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare
  • ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal
  • följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande
  • har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger
  • följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat
  • har synlig namnbricka eller företagskort på sina medarbetare

Auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller enbart för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde.

Sesab Service AB uppfyller våra krav och har rätt att under tiden den 30 Juni 2021 till den 30 Juli 2022 använda benämningen Auktoriserat serviceföretag.

Klicka här för att komma till Almega Serviceföretagens hemsida.

Vilka ansvarar för auktorisationen?


Det är Almega Serviceföretagen, arbetsgivar- och branschorganisationen för serviceentreprenadföretag i Sverige som ansvarar för auktorisationen. Alla auktoriserade serviceföretag godkänns av Almega Serviceföretagens styrelse utifrån fastställda kriterier.