Organiserade för ren effektivitet

Sesab täcker södra Sverige med en rad självständiga kontor som administrativt sorterar under huvudkontoret i Malmö. Vi har totalt cirka 350 anställda med ledning och administration i Malmö.