En expansiv koncern med familjebakgrund

Sesab-gruppen är en koncern med tre serviceföretag. Företaget etablerades 1981 och är idag är ett av de ledande och mest expansiva serviceföretagen.
 

Koncernens grundare Sven-Olof Land har tillsammans med de övriga familjemedlemmarna säkerställt växlingen till andra generationens ägare genom att skapa ett holdingbolag som äger koncernens övriga bolag.

Företaget erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom lokalvård, kontorsservice, drift- och underhåll samt yttre miljö. Idag har Sesabgruppen drygt 600 kontraktskunder i Skåne, Småland, Halland samt Västra Götaland och har förutom huvudkontoret i Malmö driftskontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Göteborg.

Sesabgruppen har cirka 350 anställda och en årsomsättning på cirka 117 miljoner kronor.

 

  Lefa, som är en viktig del av Sesab-koncernen, är specialiserad på att sköta gaturenhållning åt kommuner och företag sommar som vinter. Att hålla den yttre miljön ren, trivsam och därmed också trygg och effektiv är själva grunden i verksamheten.