Mer än ett välskött städföretag

Vi skapar en ren, trivsam, trygg och effektiv inre och yttre miljö.
 

Sesab strävar efter att alltid nå bästa möjliga resultat för sina uppdragsgivare. Kvaliteten är alltså viktig. Men det räcker inte att det blir rent och ordning och reda! Vi vill aktivt bidra till en bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet för våra uppdragsgivare.

För att detta ska kunna uppnås krävs god personlig kontakt med uppdragsgivaren och dennes personal. Det krävs lyhördhet och en vilja att alltid utvecklas och bli bättre. Det krävs gammaldags omsorg. Vi vill helt enkelt lite mer än alla de andra!

Vi har sammanfattat våra idéer om verksamheten i vår affärsidé, vår vision och vår värdegrund.