Vår värdegrund

Vi vet att omsorg om kunder, personal, kompetens, kvalitet och miljö betyder mycket för vår framgång. Vi har sammanfattat våra tankar om hur vi strävar efter att bete oss i våra kärnvärden, eller ”budord”.

Vi lovar att vi ska vara:

Personliga. Vi sköter vårt arbete med gammaldags omsorg och bygger långvariga kundrelationer där vi har personlig kontakt med kunderna och intresserar oss för deras behov.

Engagerade. Vi arbetar med engagemang och arbetsglädje aktivt tillsammans med våra kunder och bidrar till en god stämning på vår och kundens gemensamma arbetsplats.

Nära. Vi etablerar oss där våra kunder finns. Med vår lokala närvaro är vi lättillgängliga och förstår våra kunders speciella behov.

Utvecklande. Vi tar initiativ för att utveckla nya och individuellt anpassade tjänster i samarbete med våra kunder.
Vi förbättrar ständigt pågående uppdrag. Vi utvecklar oss själva genom ständig utbildning.

Professionella. Vi tar ansvar våra produkter, tjänster och uppdrag inför kunderna, för våra medarbetare och för miljön.
Vi ser det som en heder att snabbt åtgärda alla reklamationer och lära av dem.
Vi arbetar med ärlighet, öppenhet och uppskattning av kunder och medarbetare oavsett bakgrund och ställning.
Vi arbetar för att skapa individuella lösningar för största möjliga kundnytta.

Kunniga. Vi möter våra kunders krav på konkurrenskraftiga lösningar med mångårig erfarenhet och bred kompetens.
Vi strävar alltid efter spetskompetens inom alla våra verksamhetsområden.

Kvalitetsmedvetna. Vi strävar efteroptimal kvalitet i allt vi gör och ser till den totala kvalitén i varje uppdrag.
Vi arbetar med en aktiv kvalitetssäkring i nära kontakt med våra kunder.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Miljömedvetna. Vi arbetar dagligen för en bättre miljö för våra kunder, vilket också betyder en bättre miljö för våra medarbetare.
Vi har god kunskap om miljöfrågor och miljöriskerna i verksamheten.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kompletta. Genom ett brett sortiment av egna tjänster och ett stort nätverk kan vi skräddarsy vad som behövs för att möta våra kunders behov av en ren, trygg, trivsam och effektiv inre och yttre miljö.
Vi gör allt våra uppdragsgivare behöver för en ren, trygg, trivsam och effektiv arbetsmiljö, från kontors- och industristädning till fastighetsvård, utomhusrenhållning, materialhantering och receptionstjänster.

Framtidsinriktade. Vi följer utvecklingen inom vår bransch och söker aktivt efter nya sätt att växa och bredda vår bas för att erbjuda allt fler kunder mer och bättre service.