SESAB har ett brett utbud av tjänster

Våra servicetjänster är avpassade till både den offentliga och den privata sektorn. Ett brett sortiment egna tjänster och ett stort nätverk låter oss skräddarsy vad som behövs för att möta våra kunders behov. Tjänsternas omfattning kan begränsas till sedvanlig städning och utökas med t ex fönsterputs eller vidgas till ett totalt åtagande för hela lokalvårdsdriften på ett företag. Frekvenser och kvalitetsnivåer avtalas särskilt.

Vi har följande bastjänster, som vi kan anpassa och komplettera med en rad olika specialtjänster:

Lokalvård
• Städservice
• Golv och mattvård
• Fönsterputs
• Fastighetsvård
• Industrirengöring

Kontorsservice
• Receptions, post och vaktmästeri
• Kontorsmaterial
• Konferensservice
• Fruktkorg och fika
• Entrémattor
• Kaffemaskiner

Drift & underhåll
• Klottersanering
• Fasadtvätt
• Trafikservice, buss- och tågstationer
• Affischering

Yttre miljö
• Gaturenhållning och maskinsopning
• Snöröjning och halkbekämpning
• Fastighetsvård
• Gräsklippning